Menu

Blog články zdivo - Celoplošné maltování

Úpravy tepelně izolačních obvodových tvárnic

Jednou z hlavních změn tepelně izolačního zdiva LIVETHERM je tvarová úprava polystyrenových vložek, díky které je možné provádět nanášení tenkovrstvé malty v celé ploše tvárnic.

Oproti předchozímu provedení mají tepelně izolační vložky tvárnic drážky, do kterých je lepidlo zatlačeno při usazení tvárnice a tak nedochází ke klopení tvárnice a posunu po vrstvě lepidla v místě polystyrenové vložky. Odpadá tak způsob nanášení lepidla na dvou plochách ve vodorovné spáře, tedy na nosné části a skořepině. K tomu dříve sloužily speciální pomůcky jako maltovací sáňky a vozík s vloženou redukcí přes izolaci. 

Nyní lze provádět zdění pomocí zubového hřebene o velikosti zubu 6-8 mm nebo dalšími maltovacími pomůckami, jejichž použití zajistí shodné nanesení malty pro tenké spáry (lepidla). Konečné stažení lepidla hřebenem musí být provedeno v podélném, nikoli v příčném směru.
Další úpravou související  s celoplošným maltováním, je záměna směsi malty pro tenkovrstvé zdění. Týká se to zejména velikosti zrna v maltě, které zajistí přesnější zdění na výškový modul tvárnic v násobku 200 mm. 
Výsledkem úprav je zjednodušení a zrychlení stavebních prací se systémovým zdivem.

V současnosti pracujeme na zapracování změn do technologických postupů montáží. O těchto změnách vás budeme informovat.

Publikováno - 3.6.2016

 

Drážky v tepelně izolační vložce - spodní strana
Drážky v tepelně izolační vložce - vrchní strana
Maltování v podélném směru
Celoplošné maltování ve vodícím přípravku
Rovnání k vnější straně zdiva
Top