INVESTOR / STAVEBNIK
Menu

vše o livethermu - 6P výhody LIVETHERMu

Prověřený stavební systém

6P výhody LIVETHERMu
Reference uživatelů a vlastní realizace staveb přispívají k neustálému
vývoji výrobků. Vysoká užitná hodnota a dlouhá životnost materiálů.
Technické řešení, školení, odborné poradenství a realizace staveb.

Pasivní a nízkoenergetický

6P výhody LIVETHERMu
Systémové řešení průběžné izolační vrstvy na vnější straně obvodové
tvárnice, která je chráněna proti poškození. Součinitel prostupu tepla
při tloušťce zdiva 400 mm s hodnotou až 0,140 W/m.K.
Řešení detailů stavby - věnce, ostění, rohy, překlady, vnitřní instalace aj.

Průmyslová a bytová výstavba

6P výhody LIVETHERMu
Vlastnosti zdiva a variabilita jednotlivých částí systému jej činí velmi
univerzálním pro všechny typy staveb až do výšky 6.NP. Řešení výstavby
v záplavových a seismicky rizikových oblastech (únosnost 5-20 MPa).

Přesná a rychlá stavba

6P výhody LIVETHERMu
Přesnost tvárnic, zdění na tenkovrstvou maltu, zdící pomůcky,
nenasákavost a přesnost stěn usnadňuje aplikaci omítek a snižuje jejich
spotřebu.

Přirozené prostředí interiéru

6P výhody LIVETHERMu
Akumulace tepla stěn - vyrovnání kolísání teplot v interiéru /větrání,
přerušované vytápění/, výborný zvukový útlum Rw 53-55 dB, vlhkost
prostředí RH 35-55%.

Pohledové izolační zdivo

6P výhody LIVETHERMuPohledové zdivo pro použití jak v exteriéru, tak i interiéru, nebo pro pozdější
realizace vnějších omítek, kotvení dřevěných obkladů pouze do vnější
skořepiny, vhodnější podmínky pro stavební práce v zimním období.
Top