Menu

Další úspěch BSG

Další úspěch BSG
Náš další úspěch - sjednocení sídla společnosti
 
Jak mnozí z vás vědí, měla v minulosti naše společnost provozní prostory ve dvou objektech. Výroba a expedice sídlila v našem vlastním objektu č.p. 99 v Předslavi, ale obchodní oddělení a především bývalý jednatel seděli (zcela nepochopitelně) v objektu č.p. 101 v Předslavi, pronajatém od Měcholupské zemědělské a.s.
Je jasné, že tento model byl nanejvýš nešikovný a ekonomicky nesmyslný, už kvůli zbytečnému placení nájemného pronajímateli. Měl ale svůj zvláštní význam pro tehdejšího jednatele.    
Bývalý, dnes už trestně stíhaný jednatel (celé jméno pro jeho stížnosti na ÚOOÚ uvádět nesmíme, takže jen Ing. J.Z.) totiž potřeboval oddělit provozní část od vedení společnosti, aby nebyl přehled o transakcích, které v hospodaření společnosti realizoval. Tento stav trval po řadu let.
Když však bývalý jednatel (Ing. J.Z.) z okna pronajatého objektu začal sledovat a dokonce fotografovat aktivity samotného pronajímatele a podávat o nich „hlášení“ na různá místa, pochopitelně dostal výpověď.
Tím se společnost dostala do poněkud svízelné situace, protože během krátké doby musela vyřešit potřebu prostor pro své vedení a administrativu. Zrovna v době, kdy bývalý jednatel (Ing. J.Z.) BSG opustil, a nastoupilo současné vedení, tak začal závod s časem.
Vedle dalších potřebných investic muselo nové vedení BSG provést kompletní rekonstrukci kancelářských prostor ve vlastním objektu č.p. 99, především stavební část, elektroinstalaci, rekuperaci, požárně bezpečnostní prvky, počítačové vybavení, zařízení a nábytek a další. Naštěstí, i přes koronavirovou krizi, se vše podařilo.
V červnu BSG získala kolaudační rozhodnutí vydané bez jakýchkoli zjištěných závad a vedení BSG konečně může smysluplně pracovat v jednom objektu.
Dnes už není třeba oddělovat jednotlivé pracovníky z důvodu utajování firemních informací, takže nový jednatel je k dispozici všem svým kolegům v jednom domě a v podstatě kdykoli během pracovní doby.
 
Tým vedení BSG
 
 
 

Top