Menu

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
VYROZUMĚNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ
 
 
Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci, milí obchodní přátelé,
 
dovoluji si Vás v zájmu poctivého obchodního styku a seriózního přístupu k obchodním partnerům, odběratelům, dodavatelům i koncovým zákazníkům, informovat o změnách, ke kterým došlo v naší společnosti a vysvětlit Vám nepřesné či nepravdivé informace, které se v uplynulých 4 měsících objevily o naší společnosti na relevantním trhu.
 
Naše společnost byla od ledna 2019 vystavena naprosto nezákonnému a nemravnému jednání Ing. Jiřího Zachardy, který činil veškeré kroky k likvidaci této společnosti (navrhl likvidaci na Valné hromadě společnosti před notářem a následně podal návrh na likvidaci společnosti na příslušný soud), když však souběžně prostřednictvím konkurenční společnosti Betonové stavby – PLUS s.r.o. (kde se stal generálním ředitelem) vystupoval před obchodními partnery i zákazníky jako jakýsi „nástupce“ naší společnosti.
 
Dovolujeme si Vás informovat o tom, že veškeré nekalé praktiky Ing. Jiřího Zachardy byly popsány v rozhodnutí Okresního soudu v Klatovech ze dne 18.04.2019, ve kterém jsou popsány skutky, kterých se měl Ing. Jiří Zacharda dopustit a v těchto skutcích je shledáván trestný čin dle § 255a odst. 3 tr. zákona Zneužití informací a postavení v obchodním styku a dle § 206 odst. 5a Zpronevěra s trestní sazbou 5 až 10 let (nejvyšší stupeň společenské nebezpečnosti).
 
Okresní soud v Klatovech přímo konstatuje:
 
„Ing. Jiří Zacharda na úkor společnosti BETONOVÉ STAVBY – GROUP s.r.o. pod smyšlenou legendou o neschopnosti společnosti dále vykonávat svoji činnost…, znemožnil řádné podnikání a další rozvoj společnosti BETONOVÉ STAVBY – GROUP s.r.o. a zároveň tak získal pro společnost BETONOVÉ STAVBY – PLUS s.r.o. neoprávněnou konkurenční výhodu.“
 
Dovolujeme si Vás tímto ujistit, že společníkovi Miroslavu Buchtovi se podařilo učinit veškeré právní i faktické kroky ke stabilizaci společnosti, když Ing. Jiří Zacharda již k dnešnímu dni není ve společnosti angažován ani jako společník, ani jako jednatel (tyto skutečnosti budou zapsány v Obchodním rejstříku cca do 3 dnů).
 
Věříme, že obchodní partneři i zákazníci pochopí velmi nepříjemnou situaci, do které se naše společnost dostala, avšak kterou nevyvolala ani nezavinila.
 
Naše společnost je držitelem certifikace veškerých výrobků, je držitelem ochranných známek a průmyslových vzorů, je držitelem know-how výrobního procesu a v současné chvíli naplno provozuje výrobu všech produktů dle katalogu a rozpracovaných zakázek.
 
Dovolujeme si tímto omluvit se za komplikace při vyřizování některých objednávek či zakázek, prosíme o trpělivost a deklarujeme, že každou jednotlivou zakázkou se budeme pečlivě zabývat a vyřizovat.
 
Věříme, že zachováte přízeň a důvěru naší společnosti a těšíme se na další spolupráci.

 
 
S přátelským pozdravem
 
V Předslavi dne 01. 05. 2019     
Ing. Tomáš Hrouda                                                      
jednatel
BETONOVÉ STAVBY – GROUP s.r.o.
                                                                    
BETONOVÉ STAVBY – GROUP s.r.o.
IČ: 64834131, Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 7573
se sídlem Předslav č.p. 99, 339 01, Klatovy
jednatel: Ing. Tomáš Hrouda

Top