Menu

! Informace pro partnery a zákazníky !

! Informace pro partnery a zákazníky !Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci,

přestože naše společnost čelila v tomto roce značnému tlaku a nekalosoutěžnímu jednání, je nám potěšením Vás informovat o tom, že jak po stránce provozní, tak po stránce
probíhajících soudních řízení, je naše společnost zcela úspěšná.

Jak je všeobecně známo, náš bývalý jednatel a bývalý společník (z důvodu jeho stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů nemohu jmenovat, ale všichni dobře víte, o koho se jedná), se pokusil převést výrobní prostředky, zakázky a hlavně "srdce" naší společnosti - dvě betonárny, do konkurenční společnosti BETONOVÉ STAVBY – PLUS, s.r.o.

Jak vyplývá z obchodního rejstříku, tuto společnost ovládá nyní prostřednictvím svého syna Michala.

Jelikož naše dvě dceřiné společnosti se u Okresního soudu v Klatovech domáhaly určení vlastnictví betonáren proti společnosti BETONOVÉ STAVBY – PLUS, s.r.o., byly obtěžkány povinností prokázat, že veškeré převody těchto výrobních prostředků byly nezákonné, a že bývalý jednatel jednal při těchto převodech protiprávně.

V příloze je možné nalézt Rozsudek Okresního soudu v Klatovech prokazující naši výhru, tedy
že předmětné nemovitostí patří do koncernu BSG, a že tedy do společnosti BETONOVÉ STAVBY – PLUS, s.r.o. byly převedeny neplatně (nezákonně).

Tyto skutečnosti žalovaná společnost dokonce uznala, byť motivem tohoto jednání byla
především obrana proti podezření z trestného činu Zpronevěra, které je v jednání bývalého jednatele
orgány činnými v trestním řízení shledáváno.

Podstatné je tedy to, že koncernu BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o. po právu náleží naprosto klíčové nemovitosti a proti společnosti BETONOVÉ STAVBY – PLUS, s.r.o. byl vydán rozsudek, který má značný dopad na vnímání této společnosti odbornou i laickou veřejností.

S přáním příjemného dne

Ing. Tomáš Hrouda, jednatel
BEOTNOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o.

V Předslavi dne 14.11.2019

Dokument o určení vlastnického práva - ZDE
 
Top