Menu

Nezahálíme ani přes zimu

Nezahálíme ani přes zimu  
Přestože zima naší výrobě nepřeje, rozhodli jsme se, že letos rozhodně zahálet nebudeme. V celém areálu dochází k významným renovacím a opravám budov, strojů a vybavení.
Cílem těchto oprav je řádná příprava na vytíženou sezonu, která nás v následujících měsících čeká.

Vedoucí údržby Zdeněk Vojta

Top