Menu

poskytované služby - cenové nabídky

cenové nabídky


Při výběru stavebních materiálů je jedním z hlavních faktorů CENA.

Společnost provádí:
: přesné cenové nabídky s výpočtem potřeby jednotlivých kusů tvárnic, stropních vložek, stropních trámců, vč. rezervy, stropní konstrukce včetně ceny věnců


Cenové nabídky rovněž obsahují konečnou cenu dopravy na místo určení.

Zákazníka tak nepřekvapí v průběhu realizace vícenáklady za materiál a služby, které mnohdy nejsou v orientačních nabídkách konkurence zahrnuty.

Cenové nabídky připravíme na základě zaslané poptávky a poskytnutých (požadovaných) projektových podkladů.
Pro správný výpočet potřeby prvků je nutné zaslat veškeré půdorysy podlaží, řezy, pohledy, krov domu a skladby podlah v elektronické podobě (ve formátu DWG nebo PDF) na adresy našich regionálních obchodně technických zástupců, nebo poštou na adresu: BETONOVÉ STAVBY-GROUP s.r.o..
Top