Menu

poskytované služby - návrhy stropních konstrukcí

návrhy stropních konstrukcí


V případě použití našich stropních systémů poskytujeme pro projekční kanceláře na základě zaslané projektové dokumentace technické vyřešení skladby stropní konstrukce.

Takto zpracované kladečské výkresy a výpočty lze zahrnout do projektové dokumentace.

Na základě navrženého technického řešení zpracujeme přesnou cenovou kalkulaci, která je konečná.

U složitějších stropních konstrukcí či při návrhu ocelových konstrukcí (např. průvlaky, sloupy apod.) nabízíme statické práce, tj. kompletní posouzení navržené stropní konstrukce včetně vypracování dokumentace autorizovanou osobou.

Top