Menu

poskytované služby - projekční podklady

projekční podklady
 
 
Projekční detaily - CAD bloky
Pro snažší vypracování projektové dokumentace společnost BS-GROUP, s.r.o. Předslav u Klatov poskytuje CAD bloky našich výrobků a částí staveb, které lze snadno upravit.

Statické výpočty
Podklady pro provedení statických výpočtů, příklady zjednodušené metody.
Pro výpočet únosnosti stropních konstrukcí je možné využít "Statický program stropních konstrukcí LIVETHERM" - kompletní aplikace pro návrh typových i atypických stropních konstrukcí (po zaregistrování bezplatná licence), ke stažení na http://statikabsk.betonstavby.cz/

Katalogové listy výrobků
Přehled vyráběných pevností a souhrnné technické vlastnosti výrobků jsou uvedeny v katalogových listech výrobků. Tyto listy naleznete na webové stránce výrobku , nebo v samostatné kategorii v dokumentech vlastního technického katalogu TK.
Top