Menu

poskytované služby - revize komínů

revize komínů

Dotovaná pomoc "revize komínů" se uplatní v případě dodávky a montáže komínů od společnosti BS-GROUP, s.r.o. 

Revize komínu
- jedná se o kontrolu celé spalinové cesty před jejím uvedením do provozu
- na základě této kontroly je vystavena revizní zpráva i se všemi případnými nedostatky
 

Top