Menu

poskytované služby - šéfmontáž stropů

šéfmontáž stropů
 
 
Tato služba je určena pro stavební firmy a stavebníky.
 
Pracovníci naší společnosti v rámci šéfmontáže stropu provedou tyto činnosti:
 
- kontrolu půdorysných a výškových rozměrů stavby (nivelace zdiva pod stropní konstrukcí)
 
- uložení stropních trámců ST dle projektové dokumentace PD
 
- založení krajní řady stropních vložek SVB a stropních destiček SDB
 
- podepření stropních trámců ST a nadvýšení stropní konstrukce (ukázka a zaškolení na jedné místnosti)
 
- ukázka provedení ztužujících věnců v místě uložení stropní konstrukce

Podmínky stavební připravenosti pro realizaci služby jsou součástí smlouvy o provedení práce.

Top