Menu

poskytované služby - statické posudky

statické posudky
 
 
Společnost BS-GROUP, s.r.o. nabízí statické práce s autorizačním razítkem:
:  u složitějších stropních konstrukcí nebo při návrhu ocelových konstrukcí (např. průvlaky, sloupy apod.) 
: návrh a posouzení ocelových konstrukcí a věnců
: případné zpracování prováděcích detailů
: železobetonových prefabrikovaných výrobků

 
Tato služba je prováděna spolupracující autorizovanou osobou.
O podmínkách a ceně služby se informujte na technickém oddělení společnosti.

Top