Menu

poskytované služby - založení zdiva

založení zdiva

Služba "DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ ZDIVA SYSTÉMU LIVETHERM" je poskytována veškerým odběratelům společnosti BETONOVÉ STAVBY - GROUP s.r.o., kde finanční objem zakázky ve zdících prvcích LIVETHERM přesáhne hodnotu min. 100.000,- Kč bez DPH.

Objednavatel=zákazník je povinnen uhradit danou částku (bude zahrnuto do vystavené zakázky)

Cena 1. návštěvy specifikuje pomoc při založení stavby z tvárnic systému LIVETHERM a dodávku zakládací malty na spáru v průměrné tloušťce 20 mm (v rozsahu cca 42 bm zdiva).

Cena 2. návštěvy specifikuje pomoc při založení zdiva systému LIVETHERM nad stropní konstrukcí 1.NP a taktéž zahrnuje dodávku zakládací malty ve výše uvedeném rozsahu.

Technickou pomoc při založení stavby poskytuje výhradně společnost BETONOVÉ STAVBY - GROUP s.r.o. prostřednictvím vlastních stavebních techniků. Službu je možné objednat přes jednotlivé obchodní zástupce nebo přes Vaše smluvní prodejce.

Dotovanou pomoc při zakládání stavby je nutné objednat a to výhradně písemně. Odesláním písemné objednávky se objednavatel zavazuje, že budou na stavbě splněné veškeré požadavky pro poskytnutí této služby.

Odběratel bude kontaktován zástupcem společnosti BETONOVÉ STAVBY - GROUP, s.r.o. a budou mu nabídnuty možné termíny realizace. Předpokladem poskytnutí služby je dohoda poskytovatele služby a odběratele na oboustranně vyhovujícím termínu.
Podmínky stavební připravenosti pro realizaci služby jsou součástí smlouvy o provedení prací.

Sazebník za dotovanou pomoc při zakládání stavby dle tarifních pásem, viz Ceník služeb

 
Top