Menu

Seriál LIVETHERM - 1. díl kompletnost systému

1. díl  kompletnost systému

V úvodním dílu seriálu LIVETHERM se podíváme na průřez jednotlivými konstrukcemi systému. Výhodami, jakými je akustický útlum, nízká nasákavost, akumulace, přesnost a úspora při realizaci omítek, se budeme podrobněji zabývat v následujících dílech tohoto seriálu.

LIVETHERM je stavební systém, jehož základem jsou betonové a železobetonové stavební prvky. Díky nim lze realizovat jednotlivé stavební části, ale i kompletní stavbu od základů po střechu. Veškeré konstrukce jsou navrženy na doporučené hodnoty z hlediska prostupu tepla tak, aby jejich náklady na výstavbu i pozdější provoz byly pro investora optimální.
 


Systém LIVETHERM obsahuje různá konstrukční řešení (ve všech částech stavební konstrukce) a pro svoji variabilitu je tyto materiály možné použít prakticky pro všechny typy staveb, zejména pak pro bytovou výstavbu (bytové a rodinné domy).1. díl  kompletnost systému

ZÁKLADY

Stavby zakládáme zpravidla na základové pasy. Od základového pasu po výšku základové desky jsou používány betonové prvky Bednící Dílce (ztracené bednění), které jsou díky jednoduché konstrukci snadno použitelné pro realizaci vyztužené konstrukce. Bednící dílce jsou skládány na sebe (na sucho) a jsou armovány (podélně i svisle) ocelovou výztuží. Následně jsou ve výšce max. 4 vrstev vzájemně prolity betonovou směsí. BD umožňují přesnější vymezení objektu (obvod, nosné zdi, paty pod pilíře a komíny), ukotvení soklového polystyrenu a hutnění násypu pod základovou deskou.
 

 

OBVODOVÉ ZDIVO

V sortimentu zdiva LIVETHERM jsou pro výstavbu obvodu objektů dvě základní varianty. První variantou je sendvičové zdivo TOB/TOL (Tvárnice Obvodová Betonová / Liaporová) s integrovanou tepelnou izolací (Styropor, Neopor). Druhou variantou nosné tvárnice TNB/TNL (Tvárnice Nosná Betonová / Liaporová), které lze snadno doplnit o jakýkoli kontaktní zateplovací systém pro zajištění tepelné ochrany objektu.

 1. díl  kompletnost systému
Obvodové zdivo je možné, dle požadavku, při výstavbě dodatečně zesilovat (např. probetonováním tvárnic či integrováním železobetonového sloupku bez vlivu na tepelnou izolaci), zvyšovat počáteční pevnost ve smyku vyplněním maltovacích kapes, nebo zvýšit tepelně izolační vlastnosti první vrstvy tvárnic výplní dutin perlitem.

Zdění základního typu tvárnic o výškovém modulu 200 mm (tvárnice 198 mm, lepidlo 2 mm) je prováděno na tenkovrstvou maltu / lepidlo (ta je součástí dodávky zdiva). Tím je zajištěn nižší obsah vody v konstrukci (v rámci zdění).  
 

VNITŘNÍ ZDIVO

K realizaci stěn, dělících vnitřní prostory, jsou určeny nosné, příčkové a akustické tvárnice. Ty jsou vyráběny ve shodném výškovém provedení jako obvodové zdivo. Spojovány jsou stejným způsobem – též na lepidlo. Pro příčkové mezistěny jsou určeny tvárnice šířky 120 mm. Příčkové tvárnice šířky 70 mm používáme jen jako méně významné přizdívky. Jako „těžkou“ a akustickou příčku můžeme použít tvárnice TNB 175. Tyto příčky lze použít pro rozepření obvodových stěn u objektů s netuhými stropy. Při volbě šířky stěny je nutné brát ohled na požadovaný prostor pro vedení vnitřních instalací.
 

PŘEKLADY

Systém zdiva pro své použití doplňuje několik typů překladů. Pro tepelně izolační obvodové tvárnice jsou určeny prefabrikované či skládané překlady s tepelnou izolací, které mají shodnou izolační vlastnost jako obvodové zdivo a jsou k dispozici i v provedení pro osazení předokenních rolet nebo žaluzií. V místě nosné části obvodového zdiva a také pro vnitřní zdivo jsou určeny prefabrikované překlady šířky 115 a 60 mm, jejichž skladbu lze kombinovat dle šířky zdiva, na kterém jsou uloženy.  
 

STROPY

Systém stropní konstrukce LIVETHERM STROP je založen na kombinaci nosných filigránových trámců, mezi které jsou vkládány betonové vložky a destičky jako výplň pro úsporu betonové zálivky. Použití tohoto typu konstrukce je vhodné pro všechny typy staveb. Vzhledem ke své nízké hmotnosti je možné skládaný stropní systém použít i pro stavbu „svépomocí“, bez potřeby těžké mechanizace (např. Rekonstrukce objektu bez možnosti přístupu jeřábové techniky).  

 1. díl  kompletnost systému
Díky dvěma osovým vzdálenostem trámců (660 mm a 480 mm) je strop mnohem variabilnější, než tomu bylo v minulosti. Lze tak řešit větší zatížení bez nutnosti použití ocelových nosníků, nebo zvyšování počtu trámců. Nově je zaveden požadavek na vyztužení nadbetonávky stropu ocelovými sítěmi (min. KA 18). Takto provedený strop je se svými technickými vlastnostmi velmi blízký monolitickému provedení. Tuhé stropy lépe přenášejí vodorovné zatížení (především od větru) na stěny, než stropy netuhé či vazníkové krovy.

Pro stavby rodinných domů jsou používány tloušťky stropů 200 či 250 mm, pro bytové domy pak 250 a 300 mm. Strop je možné variabilně přivyztužit pro přenesení i větších zatížení, nebo pro zajištění prostupů mezi jednotlivými patry objektu. Stropní konstrukce je také vhodná pro řešení rovných střech objektů.
 

PREFABRIKOVANÉ PRVKY

Prefabrikované prvky tvoří vhodné doplnění ostatních částí pro realizaci stavby. Prefabrikací lze řešit schodišťová ramena, podesty, pilíře, rovné i klenbové překlady a části stropů, bez možnosti podepření skládaného systému.

 

KOMÍNY

Neodmyslitelnou součástí každého domu je komín. Dle typu spotřebiče a druhu paliv je možný výběr z komínových systémů PLEWA (keramické vložky) a BLK (nerezové a plastové vložky). Všechny systémy jsou variabilní v počtu průduchů, kombinací výstroje, možností použití, snadné výstavby i následného provozu.
 

 

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY

1. díl  kompletnost systému

Doplňkovým sortimentem stavebních materiálů jsou také výrobky určené ke stavbě plotů a prvky pro terénní úpravy zahrad. V doplňkovém sortimentu jsou opakovaně zařazeny bednící dílce, které kromě základů objektů lze použít také pro výstavbu podezdívek a opěrných zdí. Vybrané výrobky (stříšky, svahovky a bednící dílce) jsou k dostání v barevném provedení.


Originálními výrobky jsou pilířové tvárnice, které je možné jednoduše použít jako ztracené bednění pro sloupy oplocení, ale také jako nosné sloupy stavebních konstrukcí.


 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ NALEZNETE V KATALOGOVÝCH LISTECH, NEBO V TECHNICKÉM KATALOGU LIVETHERM 


 
Top