Menu

Seriál LIVETHERM - 2. díl nosné zdivo se zateplením

2. díl nosné zdivo se zateplením


Když vybíráte obvodové zdivo pro stavbu domu s kontaktním zateplením, který z materiálů vás napadne jako první?

CIHLA, POROBETON, ...?

ALE STAVBA NENÍ JEN ČERVENÁ, NEBO BÍLÁ


2. díl nosné zdivo se zateplením

Obvodové zdivo LIVETHERM TOB/TOL je navrženo na doporučené hodnoty z hlediska prostupu tepla U = 0,20 W/m2K. Takto postavené objekty vychází nákladově optimálně a je o ně největší zájem.
Někteří stavebníci požadují však zateplení objektu na hodnoty pasivního standardu U = 0,15 W/m2K. Pro ně je určen systém nosného zdiva TNB/TNL 240 + kontaktní zateplovací systém (ETICS).

Samozřejmě je možné použít i ostatní tloušťky zdiva. Nosné zdivo tloušťky 240 mm je ideální a dostatečné z hlediska únosnosti (jak pro rodinné, tak i bytové domy). Na výběr jsou tvárnice betonové či liaporbetonové.

LIVETHERM zdivo vytváří dokonale rovinný podklad pro následnou aplikaci zateplovacího systému bez nutnosti dodatečných úprav (vyrovnávání, broušení izolace, ...). Jako zateplení je možné použít desky z exponovaného polystyrenu (70 F, 100 F) či minerální vaty (minerální vata s kolmými či rovnoběžnými vlákny.


Doporučená skladba stěny provedená v pasivním standardu

2. díl nosné zdivo se zateplením 
1. vnitřní omítka (vápenná, vápenosádrová, sádrová) 10 mm
2. nosné zdivo TNB/TNL 240 240 mm
3. lepení 3 mm
4. polystyren 250 mm
5. armovací stěrka 5 mm
6. šlechtěná omítka + penetrační nátěr 2 mm
 

Příklad skladby systému od společnosti Maxit

2. díl nosné zdivo se zateplením


1. maxit multi 290 N

2. maxit izolační deska PS 70 F
(kotevní hmoždinka H1 eco nebo STR U 2G -
min. 6 ks/m2)

3. maxit multi 290 N + maxit armovací tkanina PS

4. maxit prim 1050 VD (penetrace) + maxit silco ADoporučený průměr kotevních hmoždinek 8 mm, hloubka kotvení minimálně 25 mm.


Porovnání jednovrstvého zdiva LIVETHERM a nosného zdiva LIVETHERM s kontaktním zateplením


Jednovrstvé zdivo LlVETHERM je zděno v jednom pracovním cyklu. Už při provádění vnitřních dokončovacích pracích (realizace prací při vhodnějších podmínkách prostředí) zejména v zímním období dochází k úsporám za vytápění vnitřních prostor, neboť objekt je již zateplen (u sendvičového zdiva zpravidla nebývá ještě hotové venkovní zateplení).
Jednovrstvé zdivo TOB/TOL má pevnou venkovní skořepinu, která je odolná proti mechanickému poškození.
Pokud této vlastnosti chceme docílit i u kontaktního zateplení, je nutné použít jádrovou omítku. Při tloušťce tepelné izolace 14 ÷ 16 cm u sendvičového zdiva mají oba systémy srovnatelné vlastnosti. Výhodou sendvičového zdiva je volitelná tloušťka tepelné izolace, kdy lze navrhnout tepelný odpor stěny dle požadavků zákazníka.
Celkové cenové srovnání těchto systémů vychází podobně (vzorové rozpočty připravujeme).


2. díl nosné zdivo se zateplením

Oba systémy přinášejí zákazníkovi BETONOVÝ KOMFORT pro jeho dům

 
  • výborné akumulační schopnosti
  • vysoká pevnost
  • vysoký akustický útlum
  • nízká nasákavost zdiva (aplikace omítek bez vysušování zdiva)
  • povrchová přesnost zdiva (menší tloušťka omítek)V následujících dílech seriálu se budeme podrobněji věnovat výše uvedeným vlastnostem výrobků LIVETHERM.


Dodatečné zateplování staršího zdiva SUPER IZO & IZO PLUS


Námi dříve dodávané zdivo SUPER IZO a IZO PLUS již nyní nesplňuje požadavky na tepelně izolační vlastnosti pro bytové objekty. Proto je zdivo stále výráběno, ale jeho použití je doporučeno pro nebytovou výstavbu.

U starších objektů s tímto zdivem je možné jeho dodatečné přeteplení. Doporučená tloušťka tepelné izolace cca 5 ÷ 10 cm. Kotvení izolantu možné pouze do betonové skořepiny tohoto zdiva. Dodatečné zateplení je vhodné provádět ve spojení s renovací fasády.


Top