Menu

Seriál LIVETHERM - 3. díl akustický útlum zdiva

3. díl akustický útlum zdiva

V tomto dílu se zabýváme jednou z vlastností BETONOVÉHO KOMFORTU a tou je vzduchová neprůzvučnost. Jinými slovy, můžete ve svém bytě či domě užívat klidu a ticha, když je váš soused moc aktivní? Bydlíte v blízkosti rušné ulice? ...... možností je asi mnoho. Provedli jsme jednoduché měření, z pohledu uživatele, v domech s rozdílnými stavebními materiály. 

Vzduchová neprůzvučnost

Požadavek na vzduchovou neprůzvučnost zdiva není jen u mezibytových příček, ale i u obvodových plášťů. Vzduchová neprůzvučnost závisí na hmotnosti obvodového pláště. Je možné ji posoudit jako rozdíl hladin akustického tlaku venku a v chráněném vnitřním prostředí.

Tabulka z ČSN 73 0532
 
Požadovaná vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R´w
Ekvivalentní hladina akustického tlaku ve venkovním prostředí
Noc: 22.00 h - 06.00 h  do 40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70
Den: 06.00 h - 22.00 h do 50   51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80
Obytné místnosti bytů
  30 30 30 33 38 43 48

 
3. díl akustický útlum zdivaPři běžném pouličním provozu dosahuje hodnota hladiny akustického tlaku 80 dB. Rodinné domy v takto rušném provozu by měly mít obvodové zdivo s hodnotou stavební vzduchové neprůzvučnosti minimálně 48 dB. Řada zdících materiálů, při honbě za co největším tepelným odporem, odlehčila vlastní materiál tvárnic, čímž došlo k výraznému snížení neprůzvučnosti tvárnic a těchto hodnot nedosahují.

Přidáme-li k tomuto kritériu požadavek na výplně otvorů, zjistíme, že i v méně hlučných prostředích se vyplatí zdivo s vyšší vzduchovou neprůzvučností. Na zvukovou izolaci oken jsou kladeny stejné požadavky jako na obvodové zdivo. Pokud je však neprůzvučnost zdiva větší o 10 dB než neprůzvučnost okna, je možná redukce požadavku na zvukovou izolaci okna dle plochy, kterou zaujímá v obvodové stěně.

Z níže uvedených Příkladů 1 a 2 je patrné, že použití obvodového pláště s vyšší neprůzvučností snižuje náklady na pořízení oken (nižší požadavek na neprůzvučnost okna = levnější okno).
 
Redukce požadavku vzduchové neprůzvučnosti oken:
Plocha oken v obvodové stěně snížení R´w
Nad 50 % 0 dB
35 – 50 % 3 dB
Méně než 35 % 5 dB


Příklad 1
Hladina hluku nad 70 dB.
Požadavek na obvodový plášť – neprůzvučnost 43 dB.
Plocha oken – (35 – 50 %).
Je možné použít okna s neprůzvučností 40 dB, obvodový plášť musí být ale z materiálu, který má stavební neprůzvučnost 50 dB.


Příklad 2
Hladina hluku nad 65 dB.
Požadavek na obvodový plášť – neprůzvučnost 38 dB.
Plocha oken – (35 – 50 %).
Je možné použít okna s neprůzvučností 35 dB, obvodový plášť musí být ale z materiálu, který má stavební neprůzvučnost 45 dB.
 

Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost obvodového zdiva LIVETHERM
Minimální hodnota 53 dB.
U režného zdiva, pokud jsou vyplňovány maltovací kapsy, je hodnota srovnatelná.
Hodnoty platí v provedení na tenkovrstvou maltu. 

TEST:    AKTIVNÍ SOUSED "DŘEVORUBEC"

3. díl akustický útlum zdiva

Mnohým čtenářům bude naše téma velmi blízké. Jistě si dokážete představit, že bydlíte ve svém vysněném rodinném domku, v klidné lokalitě na okraji města či na venkově. Idylka klidu je ale u konce ve chvíli, kdy se soused začne chystat na zimní sezónu. Nechce ponechat nic náhodě, dřeva není u domu nikdy dost a za štípané se platí vyšší cena. Náhodou mu švagr sehnal 50 m3, tak s řezáním dříví započne v květnu a skončí zhruba v září. Přes týden chodí do práce, tak pracuje hlavně o víkendech, neděle, "neneděle". Neustálý hluk motorové pily od ranních hodin až do večera, přerušovaný pouze v době příjmu stravy a pauzy na cigárko, může svému okolí hodně znepříjemňovat život.
Pro takový případ jsme se rozhodli provést test vzduchové neprůzvučnosti z pohledu uživatele – vlastníka domu. Provedli jsme měření intenzity akustického tlaku v domech s rozdílným obvodovým zdivem. Parametry a výsledné hodnoty naleznete v níže uvedené tabulce. Zcela jistě je na místě přísloví "můj dům, můj hrad“ a nejvíce chráněni proti vlivu vnějšího hluku jsou vlastníci domů, jejichž obvod tvoří silné zdi nebo tvárnice s vyšší plošnou hmotností, v tomto případě z betonu.

      Jako zdroj akustického tlaku byla použita motorová pila, která při plném výkonu vytvářela ak. tlak 101,9 dB.

3. díl akustický útlum zdiva
 
  Materiál obvodového zdiva Popis prostředí při měření
Měřená hodnota v dB
1. Cihelné tvárnice 36,5 cm se zateplením Volná stěna místnosti bez oken 65,3
2. Cihelné tvárnice 44 cm se zateplením Volná stěna místnosti bez oken 58,1
3. Porobetonové tvárnice 40 cm se zateplením Stěna místnosti bez oken, v části se šatní skříní 57,2
4. Betonové zdivo TIP-N/4 P5 s integrovanou tepelnou izolací Stěna místnosti bez oken, pohledové provedení bez vnějších omítek 53,8
5. Liaporbetonové zdivo LIVETHERM TOL+S Z400 s integrovanou tepelnou izolací Volná místnost bez zařízení s okenní výplní INTERNORM KV440 (1150x1400 mm) s ak.útl. 41dB, okenní výplň tvoří 24% z plochy obvodové stěny 52,1

Pozn. V provedeném měření není zohledněn způsob zdění materiálů ani správnost provedení kontaktního zateplovacího systému. Rovněž není zvažován přenos ostatními konstrukcemi. 
Měření byla prováděna za shodných podmínek bez dalších vnějších vlivů, které by hodnoty akustického tlaku zkreslovaly. 
Top