Menu

Výrobky - armovací příslušenství

armovací příslušenství


Ocelové výztuže jsou dodávány a upravovány k vyráběným systémům zdiva a stropů.


JEDNOTLIVÉ ČÁSTI ocelové třmínky a armovací dráty pro montáž výztuží věnců, průvlaků, pilířů, ztraceného bednění (základy, ploty, opěrné zdi aj.).

PROSTOROVÉ VÝZTUŽE armovací koše a svařené figránové výztuže pro snadné umístění do překladů a věnců před betonáží. Průměry výztuží, typ třímínků a jejich rozteče jsou stanoveny vždy podle požadovaného zatížení.


Armovací výztuže pro skládané překlady:

Nn ... Nezatížený nízký
Nv ... Nezatížený vysoký

Zn ... Zatížený nízký
Zv ... Zatížený vysoký

Přehled armovacích třmínků

armovací příslušenství

Katalogové listy

V níže uvedeném katalogovém listu naleznete technické parametry jednotlivých výrobků. 

 

Armovací příslušenství - třmínky, sítě, výztuže

 

 

Top