Menu

Výrobky - překlady

PREFABRIKOVANÉ PŘEKLADY

překlady


zdící systém LIVETHERM

použití:

Prefabrikované překlady PŘ 60/190 a PŘ 115/190 jsou určeny pro řešení nadpraží oken a dveří pro vnitřní nenosné i nosné zdivo a v nosné částiobvodového zdiva.

Prefabrikované izolační překlady PŘ - IZO 170/190 a PŘ - ROLO 115/190 jsou určeny pro nadpraží v obvodovém zdivu při použití tepelně izolačních tvárnic LIVETHERM k dodržení průběžné tepelné izolace zdiva. Provedení překladu s ozn. "ROLO" je svými rozměry určeno pro řešení otvorů se stínící technikou.

Speciální prefabrikované izolační i neizolační překlady PŘ-TOB a PŘ-TUB jsou určeny pro  režné (pohledové) zdivo. Výroba na požadavek zákazníka.

základní materiálové provedení:

železobeton ... PŘ 60/190 a PŘ 115/190

železobeton + XPS ... PŘ - IZO 170/190 a PŘ - ROLO 115/190

Prefabrikované překlady jsou vyráběny v délkovém modulu 100 mm od délky 800 mm do 3600 mm. Způsob ukládání překladů viz montážní návody zdění.

Výroba klenbových překladů je předmětem zakázkové výroby.
pozn. prefabrikované překlady LIVETHERM lze použít i v systému zdiva IZO PLUS a SUPER IZO.

SKLÁDANÉ PŘEKLADY

překlady
Skládaný překlad z tvarovek ... např. TOL PŘ 400 tepelně izolačního obvodového zdiva LIVETHERM a armovacího koše dle zatížení překladu (viz armovací příslušenství).

1. varianta - překlad skládaný na stavbě s montážním podepřením
2. varianta - překlad složený a zalitý ve výrobě, tzn. dodaný jako prefabrikovaný výrobek (pro usazení překladu na stavbě nutno použít jeřábovou techniku)

Materiálové provedení tvárnic dle zvoleného typu obvodového zdiva.
Skládané překlady rozlišujeme dle zatížení stropní konstrukcí a dle výšky armovacích košů.


Nn - Nezatížený nízký (délka 800 ÷ 3400 mm)
Nv - Nezatížený vysoký (délka 3200 ÷ 4600 mm)


Zn - Zatížený nízký (délka 800 ÷ 2400 mm)
Zv - Zatížený vysoký (délka 2200 ÷ 3900 mm)


Výztuha vysokého překladu je určena ke spřažení s armováním, například stropní konstrukce.
Správné provedení skládaných překladů a jejich uložení ve zdivu naleznete v montážních návodech zdění.

 
Pozn. Výsledná cena skládaných překladů je tvořena počtem překladových tvarovek a patřičnou výztuží. U vysokého překladu nejsou věncové tvarovky standardně jeho součástí. Jsou osazeny v rámci provedení obezdívky stropního věnce.

Katalogové listy

V níže uvedeném katalogovém listu naleznete technické parametry jednotlivých výrobků.
Balení a přehled vyráběných pevnostních tříd naleznete ZDE. Postupně bude KATALOGOVÝ LIST doplňován o nové druhy překladů pro režné zdivo.

 

Překlady prefabrikované a skládané PŘ, PŘ IZO, PŘ ROLO

 

 

Top