Menu

Výrobky - stropní konstrukce - skládané

stropní konstrukce - skládané


LIVETHERM STROP


Jedná se konstrukci určenou k zastropení požadovaných prostor. Skládá se ze stropních trámců v požadované délce stropeného prostoru mezi které je vkládány výplně - stropní vložky a destičky. Takto skládaná konstrukce se vyznačuje velkou variabilitou z pohledu použití (řešení bodového zatížení sloupů, nosných zdí a příček, prostupů, aj.) a snadnou montáží i při rekonstrukcích, kde není nutné používat jeřábovou techniku.

Stropní trámce a vložky jsou vyráběny ve třech výškových provedeních dle tloušťky stropní konstrukce.
 

STROP 200 - Konstrukce 200 - 220 mm (dle výšky nadbetonávky)

trámce ST 160 značení ST-P16 ... výška trámce 160 mm
vložky SVB 160/660 výška 160 mm pro osové rozpětí trámců 660 mm
vložky SVB 160/480 výška 160 mm pro osové rozpětí trámců 480 mm
 

STROP 250 - Konstrukce 250 - 270 mm (dle výšky nadbetonávky)

trámce ST 210 značení ST-S21 ... výška trámce 210 mm
vložky SVB 210/660 výška 210 mm pro osové rozpětí trámců 660 mm
vložky SVB 210/480 výška 210 mm pro osové rozpětí trámců 480 mm
 

STROP 300 - Konstrukce 300 - 320 mm (dle výšky nadbetonávky)

trámce ST 260 značení ST-M26 ... výška trámce 260 mm
vložky SVB 260/660 výška 260 mm pro osové rozpětí trámců 660 mm


Stropní destičky jsou používány ve všech uvedených typech konstrukcí osových rozměrech 660 a 480 mm.Podrobnosti správného provedení montáže i betonáže stropních konstrukcí včetně omítání naleznete v návodech a montážních doporučeních.

Pro návrh stropů se obraťte na naše obchodníky, nebo technické oddělení.
V rámci zákaznického servisu vám zpracujeme přesný kladěčský výkres stropu a přesnou cenovou kalkulaci.

 

Katalogové listy

V níže uvedeném katalogovém listu naleznete technické parametry jednotlivých výrobků.
Balení a přehled vyráběných pevnostních tříd naleznete ZDE.

 

Stropní konstrukce LIVETHERM STROP 200, 250, 300

 

 

Související výrobky

stropní konstrukce - skládanéPolystyrenové ucpávky jsou dodávány jako součást stropní konstrukce v počtu dle kladečského výkresu. Jsou vkládány vždy do krajní vložky proti zatečení betonové směsi.

Stropní trámce atypické - STA

stropní konstrukce - skládanéAtypické stropní trámce jsou vyráběny v délkovém modulu 100 mm od 600 do 9500 mm s libovolnou kombinací prostorové výztuže a s různou úpravou konců stropních trámců.

OK - odstraněné krytí - odstranění betonové části krycí vrstvy v tloušťce 10 mm a délce 100 mm - úprava pro uložení stropních trámců do ocelových nosníků /zn. 1xOK úprava na jednom konci trámce, 2xOK úprava na obou koncích/

OV - obnažená výztuž - odstranění betonového krytí až na samotnou výztuž v délce 100 mm - úprava pro uložení stropních trámců do ŽB konstrukcí s požadavkem na propojení /zn. 1xOV úprava na jednom konci trámce, 2xOV úprava na obou koncích/
Top