Betonová kostka BK

Tyto tvarovky jsou určeny pro vyztužení asfaltových popř. pískových komunikací po okrajích před obrubníkem, v případech extrémního zatížení je možno je použít jako dlažbu tl. 90, 120 alt. 240 mm, např. nájezdy, příjezdové cesty, parkoviště a pod.

Ukládají se do písku nebo do betonu na připravený podklad z vodu propustných materiálů (kamen. drtě, říční písky).

Betonovou kostkou je možné také vyzdít pilířky, sokly atd. a to na běžnou vápenocementovou maltu, s možností okrasného vyspárování.

SKLADBA DLAŽBY

- pro namáhané komunikace, parkoviště apod.
- pro chodníky, terasy apod
Označení výrobku
Velikost (rozměry) dl./š./v 
(mm)
Potřeba na m2 a na metr plotu
(ks/m2, ks/m)
Tloušťka stěny Výška sloupku (plotu)
(mm)
Pevnost v tlaku 
(MPa)
Potřeba na m2 zdiva
(ks/m2)
Počet kusů na paletě 
(ks)
Hmotnost ks/palety 
(kg)
Maximální množství na 1 kamion 
(ks/pal)
BK - šedá90/240/120 90
120
240
10,030,75 40,00 76,92147Ø 6,0
900
3675
25