Betonová žlabovka BŽ

Je tvarovka určená hlavně pro odvod dešťové vody při komunikacích do kanalizace. Její tvar a hmotnost zajišťují dobrou stabilitu vzniklého žlabu po osazení do terénu, stejně jako odvod dostatečného množství vody do požadovaného místa. Díky velikému poloměru (mělkosti) vlastního žlabu jsou vhodné pro bezproblémový přejezd z komunikace na vedlejší cesty a plochy.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ

Dříve než začneme betonové žlabovky pokládat, je nutné podloží řádně zhutnit a odvodnit. Na takto upravený podklad naneseme štěrkopísek v tl. cca 100 – 150 mm. Tuto vrstvu dorovnáme pískem do max. tl. 25 mm, alt. betonem, do kterého zároveň uložíme betonové žlabovky. Vzniklé spáry mezi jednotlivými kusy musí být řádně vyplněny betonovou mazaninou, tak aby bylo dosaženo deskového účinku v celé šířce žlabu. K dělení žlabovek je vhodné použít např. diamantové alt. vidiové kotouče, tímto řezáním je možné vytvořit i různé atypické tvary.

Výhody obdobné jako u bet. sloupku.

Označení výrobku
Velikost (rozměry) dl./š./v 
(mm)
Potřeba na m2 a na metr plotu
(ks/m2, ks/m)
Tloušťka stěny Výška sloupku (plotu)
(mm)
Pevnost v tlaku 
(MPa)
Počet kusů na paletě 
(ks)
Hmotnost ks/palety 
(kg)
Maximální množství na 1 kamion 
(ks/pal)
 87 BŽ - šedá (přírodní)700/450/130 2,15m-1  16Ø 60
980
320
20