PRODEJCE / DISTRIBUTOR
Menu

dokumenty - katalogové listy výrobků

Zdící prvky - bednící dílce, izolační, nosné a příčkové zdivo

Stropní konstrukce a armování

Katalogové listy obsahují technické parametry dané skupiny výrobků.

Parametry pro statické výpočty  jsou v Technickém Katalogu (TK), kapitola 4 STATIKA. 
Parametry lze nalézt rovněž v Prohlášení o vlastnostech PoV - 8 stropní trámce.
 

Stropní konstrukce skládané - LIVETHERM STROP

Armovací příslušenství - třmínky, ocelové výztuže

 

Zahradní a plotové prvky

Systémové komíny a jejich části

Katalogové listy obsahují technické parametry dané skupiny výrobků.
 

Systémové komíny

Krycí a konzolové desky

Komínové tvárnice

 

Top