PROJEKTANT / ARCHITEKT
Menu

aktuálně - novinkyZPRÁVA O EXEKUCI NA BÝVALÉHO JEDNATELE ING. J. Z.

ZPRÁVA O EXEKUCI NA BÝVALÉHO JEDNATELE ING. J. Z. Vážení zákazníci a obchodní přátelé,
 
v poslední době se v naší společnosti při provozu výrobního závodu stále častěji setkáváme s otázkami na bývalého společníka a jednatele Ing. J. Z..
 
Někteří z Vás nás dokonce informovali o tom, že Ing. J. Z. objíždí naše obchodní partnery a snaží se jim vyložit „svoji pravdu“.
Není tedy překvapením, že se následně obracíte přímo na nás, abychom Vás ujistili o tom, že společnost BETONOVÉ STAVBY - GROUP je skutečným a jediným producentem výrobků, že má veškeré certifikace výrobků, ochranné známky a průmyslové vzory a reálně vyrábí své produkty v areálu Předslav 99.
 
Oproti tomu konkurenční společnost BETONOVÉ STAVBY - PLUS s.r.o., kde dnes působí dva představitelé Ing. J. Z. jako generální ředitel a jeho syn M. Z. jako jednatel a společník, je pouze „prázdnou schránkou“, která sídlí v bývalé kanceláři advokátky Mgr. Jindřichové, nemá žádný výrobní areál a žádné výrobní prostředky.
 
Jak jsme Vás průběžně informovali a veškeré naše informace dokládali soudními rozhodnutími a veřejnými listinami, naše společnost se zásadně distancuje od veškerých nekalých praktik, kterých se společnost BETONOVÉ STAVBY - PLUS s.r.o. a oba její představitelé dopouštějí. Zejména vyjadřujeme značné politování nad tím, že někteří zákazníci jsou hrubě poškozováni nekalosoutěžním, manipulativním jednáním Ing. J. Z. a M. Z., spočívající ve „vyvolávání nebezpečí záměny“ a „parazitování na dobré pověsti naší společnosti“. V tomto ohledu upozorňujeme zákazníky, aby věnovali zvýšenou pozornost veškerým obchodním listinám, vyžadovali Prohlášení o vlastnostech výrobků a doložení původu výrobků a certifikace. Jelikož logicky produkty naší společnosti může distribuovat výhradně naše společnost a konkurenční společnosti BETONOVÉ STAVBY - PLUS s.r.o. žádné výrobky nedodáváme, obraťte se v případě nejasností či dokladů vystavených společností BETONOVÉ STAVBY - PLUS s.r.o., na nás. Bude Vám bezplatně poskytnuto poradenství či servis.
 
V poslední době byla rovněž zaznamenána zvýšená aktivita Ing. J. Z., spočívající v předkládání nepravdivých tvrzení o tom, že naše společnost je řízena jaksi „nezákonně“ a postup státních orgánů proti Ing. J. Z. že je rovněž „nezákonný“.
 
V tomto ohledu si Vás dovolujeme informovat o tom, že postup proti Ing. J. Z. byl veden přesně na podkladě platného právního řádu České republiky a skutečnost, že se Ing. J.Z. ocitl v exekuci, je vypovídající právě o Ing. J. Z., nikoli o naší společnosti. Ostatně, právě zákonný postup vedené exekuce byl přezkoumán již několika soudy, přičemž veškerá soudní rozhodnutí potvrzují správnost, oprávněnost a zákonnost postupu proti Ing. J. Z..  Ze soudních rozhodnutí uvedených v příloze lze ocitovat některé stěžejní pasáže:
 
Ze shora uvedeného vyplývá, že povinný Ing. J. Z. zatím dostatečně nic ve smyslu shora uvedeného netvrdí a neprokazuje co do důvodnosti případného zastavené exekuce a že v daném případě skutečně zatím nejsou žádné důvody, pro které by bylo možno uvažovat o odkladu výkonu rozhodnutí.“
 
„Důvody, pro které povinný navrhuje odklad exekuce, nevedou k závěru o tom, že by bylo možné důvodně  a v dohledné době očekávat zastavení exekuce z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, a to v § 268 o. s. ř.  Na tom nemůže změnit nic ani to, že soudní exekutor byl oprávněn v rámci exekuce postihnout právo povinného na obchodní podíl v korporaci...“

 
Věříme, že zákazníci a obchodní partneři disponují způsobilostí rozeznat, jaká ze stran předkládá pravdivá a podložená fakta, a která ze stran účelová a manipulativní tvrzení.
 
Pevně věříme, že prostor pro manipulaci s fakty a nekalé obchodní praktiky bude stále užší, tím spíše, v jakém rozsahu se naší společnosti dostává v poslední době Vaší důvěry a zpětné vazby (spokojenosti).
Uděláme všechno proto, abychom Vaši důvěru nezklamali.
 
S úctou a pozdravem
 
Ing. Tomáš Hrouda, jednatel
BETONOVÉ STAVBY - GROUP s.r.o.
 
V Předslavi dne 09.08.2019

Usnesení o exekuci.   >>ZDE<<
Zamítnutí návrhu o odklad exekuce.  >>ZDE<<

 

CENÍK 1.7.2019

CENÍK 1.7.2019 Nový ceník platný od 1.7.2019

>>ZDE<<

TRANSPORTBETON

TRANSPORTBETON Nabízíme prodej transportbetonu včetně dopravy.

Objednávky na tel.č.: +420 602 478 119 pan Bína

! Trestná činnost Ing. J. Z. !

! Trestná činnost Ing. J. Z. ! Dokument o průběhu vyšetřovaní zpronevěry. V PDF formátu.

Klikni ZDE

S pozdravem 
Vedení Betonové Stavby - Group

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
VYROZUMĚNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ
 
 
Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci, milí obchodní přátelé,
 
dovoluji si Vás v zájmu poctivého obchodního styku a seriózního přístupu k obchodním partnerům, odběratelům, dodavatelům i koncovým zákazníkům, informovat o změnách, ke kterým došlo v naší společnosti a vysvětlit Vám nepřesné či nepravdivé informace, které se v uplynulých 4 měsících objevily o naší společnosti na relevantním trhu.
 
Naše společnost byla od ledna 2019 vystavena naprosto nezákonnému a nemravnému jednání Ing. J. Z., který činil veškeré kroky k likvidaci této společnosti (navrhl likvidaci na Valné hromadě společnosti před notářem a následně podal návrh na likvidaci společnosti na příslušný soud), když však souběžně prostřednictvím konkurenční společnosti Betonové stavby – PLUS s.r.o. (kde se stal generálním ředitelem) vystupoval před obchodními partnery i zákazníky jako jakýsi „nástupce“ naší společnosti.
 
Dovolujeme si Vás informovat o tom, že veškeré nekalé praktiky Ing. Jiřího Zachardy byly popsány v rozhodnutí Okresního soudu v Klatovech ze dne 18.04.2019, ve kterém jsou popsány skutky, kterých se měl Ing. J. Z. dopustit a v těchto skutcích je shledáván trestný čin dle § 255a odst. 3 tr. zákona Zneužití informací a postavení v obchodním styku a dle § 206 odst. 5a Zpronevěra s trestní sazbou 5 až 10 let (nejvyšší stupeň společenské nebezpečnosti).
 
Okresní soud v Klatovech přímo konstatuje:
 
„Ing. J. Z. na úkor společnosti BETONOVÉ STAVBY – GROUP s.r.o. pod smyšlenou legendou o neschopnosti společnosti dále vykonávat svoji činnost…, znemožnil řádné podnikání a další rozvoj společnosti BETONOVÉ STAVBY – GROUP s.r.o. a zároveň tak získal pro společnost BETONOVÉ STAVBY – PLUS s.r.o. neoprávněnou konkurenční výhodu.“
 
Dovolujeme si Vás tímto ujistit, že společníkovi Miroslavu Buchtovi se podařilo učinit veškeré právní i faktické kroky ke stabilizaci společnosti, když Ing. J. Z. již k dnešnímu dni není ve společnosti angažován ani jako společník, ani jako jednatel (tyto skutečnosti budou zapsány v Obchodním rejstříku cca do 3 dnů).
 
Věříme, že obchodní partneři i zákazníci pochopí velmi nepříjemnou situaci, do které se naše společnost dostala, avšak kterou nevyvolala ani nezavinila.
 
Naše společnost je držitelem certifikace veškerých výrobků, je držitelem ochranných známek a průmyslových vzorů, je držitelem know-how výrobního procesu a v současné chvíli naplno provozuje výrobu všech produktů dle katalogu a rozpracovaných zakázek.
 
Dovolujeme si tímto omluvit se za komplikace při vyřizování některých objednávek či zakázek, prosíme o trpělivost a deklarujeme, že každou jednotlivou zakázkou se budeme pečlivě zabývat a vyřizovat.
 
Věříme, že zachováte přízeň a důvěru naší společnosti a těšíme se na další spolupráci.

 
 
S přátelským pozdravem
 
V Předslavi dne 01. 05. 2019     
Ing. Tomáš Hrouda                                                      
jednatel
BETONOVÉ STAVBY – GROUP s.r.o.
                                                                    
BETONOVÉ STAVBY – GROUP s.r.o.
IČ: 64834131, Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 7573
se sídlem Předslav č.p. 99, 339 01, Klatovy
jednatel: Ing. Tomáš Hrouda


15.5.2019 OMEZENÍ PROVOZU SPOLEČNOSTI - ČEZ

15.5.2019 OMEZENÍ PROVOZU SPOLEČNOSTI - ČEZ !!! VÝROBA, EXPEDICE, ÚČTÁRNA  ... OMEZEN DOPOLEDNÍ PROVOZ 15.5.2019 !!!
Dovolujeme si oznámit omezení provozu společnosti dne 15. 05. 2019 během dopoledních hodin (přerušení elektřiny cca do 12.00) z důvodu přerušení dodávky elektrické energie ČEZ v místě: číslo popisné Předslav 99, Klatovy 339 01 (provedení údržby trafostanice ve vypnutém stavu).

Děkujeme za pochopení.

 

PRACOVNÍ NABÍDKA

PRACOVNÍ NABÍDKA Hledáme právě Vás? Více se dozvíte kliknutím  >> ZDE << .

5.3.-20.4.2019 UZAVÍRKA SILNICE TOČNÍK - VÍCENICE

5.3.-20.4.2019 UZAVÍRKA SILNICE TOČNÍK - VÍCENICE UZAVÍRKA aktivní odkaz  >> ZDE <<


od 5.3.2019 - 20.4.2019 (případné změny budou uvedeny) 


Vážení občané, dovolujeme si Vám oznámit, že od 5.3.2019 dojde v rámci stavby „Vodovod a kanalizace Klatovy - Točník“ k úplné uzavírce silnice III/11767 v obci Točník (v úseku od křižovatky se silnicí III/11766, směr Předslav, ke konci obce Točník, směr Vícenice).

Předpokládaný termín pro ukončení uzavírky je stanoven na 20.4.2019. Následně bude pokračovat uzavírka silnice III/11766 v Točníku, směr Klatovy.

O případných změnách v termínech budete průběžně informováni.
 

Děkujeme za pochopení

Ing. Michal Vlček, ŠVAK 


FOTOGALERIE REALIZACÍ STAVEB, DODÁNÍ MATERIÁLU,...

FOTOGALERIE REALIZACÍ STAVEB, DODÁNÍ MATERIÁLU,... FOTOGALERIE REALIZACÍ STAVEB ANEBO DODÁNÍ MATERIÁLU NA STAVBY od společnosti BETONOVÉ STAVBY-PLUS, s.r.o. Předslav u KLATOV si lze prohlédnout na FaceBookovém profilu společnosti  >>ZDE<<

FOTO K PROHLÉDNUTÍ NEBO KE STAŽENÍ

FOTO K PROHLÉDNUTÍ NEBO KE STAŽENÍ fotografie a technické prezentace ke stažení  >>> ZDE <<<

PŘEDNOSTI POHLEDOVÉHO ZDIVA stavebního systému LIVETHERM

PŘEDNOSTI POHLEDOVÉHO ZDIVA stavebního systému LIVETHERM >>> Přednosti POHLEDOVÉHO ZDIVA stavebního systému LIVETHERM <<<

TECHNICKÁ PREZENTACE - NEOMÍTANÉ (POHLEDOVÉ) ZDIVO

TECHNICKÁ PREZENTACE - NEOMÍTANÉ (POHLEDOVÉ) ZDIVO Ukázka skutečného provedení některých provedených NEOMÍTANÝCH (POHLEDOVÝCH) STAVEB lze nalézt na uvedených odkazech společnosti BETONOVÉ STAVBY - GROUP, s.r.o. Předslav u KLATOV.
>> FB
>> WEB

KATALOG LIVETHERM STROP

KATALOG LIVETHERM STROP NOVÝ KATALOG: LIVETHERM STROP ke stažení >> ZDE <<
nebo na FB: BETONOVÉ STAVBY - GROUP KLATOVY

TECHNICKÁ PREZENTACE - PŘEDNOSTI STAVEBNÍHO SYSTÉMU LIVETHERM

TECHNICKÁ PREZENTACE - PŘEDNOSTI STAVEBNÍHO SYSTÉMU LIVETHERM PŘEDNOSTI STAVEBNÍHO SYSTÉMU LIVETHERM společnosti BETONOVÉ STAVBY - GROUP, s.r.o. Předslav u KLATOV lze nalézt na:
>> FB
>> WEB

VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA

VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA Dovolujeme si všem oznámit omezení provozní doby společnosti o Vánocích.
 
Od 21.12.2018 - 6.1.2019 - ZAVŘENO
Od 20.12.2018 - 13.1.2019 - UZAVŘENA EXPEDICE - INVENTURA

Děkujeme za pochopení.
Přejeme krásné, pohodové svátky a bohatého Ježíška. 
Kolektiv BS-GROUP, s.r.o. Předslav u KLATOV

ŠKOLENÍ --- OMEZENÍ PROVOZU SPOLEČNOSTI

ŠKOLENÍ --- OMEZENÍ PROVOZU SPOLEČNOSTI
OMEZENÍ EXPEDICE A PROVOZU
dne 28.1.2019 se koná školení ve společnosti.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
Kolektiv BS-PLUS, s.r.o.


Stavební veletrh FOR ARCH 2018

Stavební veletrh FOR ARCH 2018 DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU A PODPORU SPOLEČNOSTI BETONOVÉ STAVBY - GROUP, s.r.o. Předslav u KLATOV .................... kolektiv BS-GROUP, s.r.o. 


VSTUPENKY ZDARMA
....FOR ARCH 2018 PVA EXPO PRAHA, 18.-22.9.2018, Praha 9 - Letňany

29. ročník mezinárodního stavebního veletrhu, na kterém přední výrobci a prodejci z oboru stavebnictví prezentují své novinky. Je určen široké odborné i laické veřejnosti. 

Zveme vás k návštěvě expozice naší společnosti BS-GROUP, s.r.o.Předslav u Klatov.
Výstava se koná ve dnech:  18.-22.září 2018.
Místo konání: PVA EXPO PRAHA, Hala 1, expozice číslo 1C03 (PLÁN VÝSTAVIŠTĚ, podrobný plán)
Pro prvních 300 zájemců elektronická vstupenka ZDARMA.
Těšíme se na vás. Kolektiv BS-GROUP

Vstupenky dostupné i přes FACEBOOKOVÝ PROFIL společnosti BETONOVÉ STAVBY - GROUP, s.r.o. Předslav u Klatov. Na facebookovém profilu si lze prohlédnout pár momentek z výstavy FOR ARCH 2018.
 

TECHNICKÁ PREZENTACE

TECHNICKÁ PREZENTACE Ukázka skutečného provedení některých TECHNICKÝCH DETAILŮ (fotografie provedených staveb) lze nalézt na uvedených odkazech společnosti BETONOVÉ STAVBY - GROUP, s.r.o. Předslav u KLATOV.
>> FB
>> WEB

CESTA STAVEBNÍKA

CESTA STAVEBNÍKA CESTA STAVEBNÍKA je pomůcka programu ÚSPORNÉ DOMY pro KAŽDÉHO ÚDpK společnosti BETONOVÉ STAVBY - GROUP, s.r.o. Předslav u KLATOV.

ke stažení >> CESTA STAVEBNÍKA <<

LETNÍ DOVOLENÁ

LETNÍ DOVOLENÁ 2. až 6. července 2018


Dovolujeme si všem oznámit, že ve společnosti BS-GROUP, s.r.o. Předslav u KLATOV
bude celopodniková LETNÍ DOVOLENÁ a to, v termínu od 2.7.2018 do 6.7.2018.
Děkujeme za pochopení.
Těšíme se na Vás v plné síle po dovolené:o)

PRODUKTY společnosti BS-GROUP

PRODUKTY společnosti BS-GROUP Společnost BETONOVÉ STAVBY - GROUP, s.r.o. Předslav u KLATOV představuje:
: svůj stavební systém výrobků LIVETHERM www.livetherm.cz / www.betonstavby.cz
: svůj program výstavby rodinných domů ÚSPORNÉ DOMY PRO KAŽDÉHO (ÚDpK) www.uspornedomy.eu
 

NOVINKY 2017

NOVINKY 2017 Společnost BS-GROUP, s.r.o. Předslav u Klatov neustále rozvíjí svůj výrobní sortiment. Novinky si lze prohlédnout kliknutím na následující odkaz: ZDE

Společnost BETONOVÉ STAVBY-GROUP, s.r.o. Předslav u Klatov

Společnost BETONOVÉ STAVBY-GROUP, s.r.o. Předslav u Klatov Areál společnosti BETONOVÉ STAVBY-GROUP, s.r.o. PŘEDSLAV u Klatov - květen 2017.
Více leteckých snímků je umístěno na FB profilu společnosti: BETONOVE STAVBY - GROUP Klatovy anebo na http://www.livetherm.cz/cz/o-spolecnosti/profil-a-historie

Statika BSK

Statika BSK Program Statika BSK (výpočet ŽB nosníků stropů s prostorovou výztuží) lze po registraci stáhnout na >> Statika BSK <<

Veletrh FOR PASIV 2018

Veletrh FOR PASIV 2018 Zájemci o nízkonákladové bydlení mohou navštívit již 6.veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV 2018. Na webových stránkách www.forpasiv.cz lze získat další informace o parkování, otevírací dobu, umístění jednotlivých expozic,..

Zveme Vás k návštěvě expozice naší společnosti BS-GROUP, s.r.o. Předslav u KLATOV.
Výstava se koná ve dnech:  8.-10.února 2018.
Místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech, Hala 5, stánek číslo B20. PLÁNEK VÝSTAVIŠTĚ
Pro prvních 300 zájemců elektronická vstupenka po registraci zde ZDARMA 
Těšíme se na vás.
Kolektiv BS-GROUP

PREZENTACE NEOMÍTANÝCH KONSTRUKCÍ ... 28.3.2018

PREZENTACE NEOMÍTANÝCH KONSTRUKCÍ ... 28.3.2018 Společnost BETONOVÉ STAVBY - GROUP, s.r.o. Předslav u KLATOV připravuje PREZENTACI NEOMÍTANÝCH KONSTRUKCÍ v nově vystaveném objektu budovy STK MODŘANY, PRAHA 4. Akce se koná na 28.3.2018 od 13:00 do 16:00 hodin. Tímto zveme všechny zájemce, aby nás kontaktovali - bližší informace u pana Bíny na telefonu 
+420 602 478 119 nebo e-mailem bina@betonstavby.cz. ... na Facebooku BETONOVÉ STAVBY - GROUP KLATOVY v příspěvcích můžete vidět finální detaily z této stavby EXTERIÉR a INTERIÉR STK MODŘANY. ......TĚŠÍME SE NA VÁS.

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE Hledáme kolegy na volné pracovní pozice........

PF 2018

PF 2018 Vážení klienti a obchodní partneři, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za projevenou přízeň a spolupráci v roce 2017. Přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků, pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v roce 2018.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - 2017

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - 2017
Registrované výrobky LIVETHERM .... NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
V NZÚ jsou registrovány jednotlivé výrobky, nikoliv systém zdiva.
Proto každý typ tepelně izolačního zdiva (TOB+S, TOL+S a TOL+N) má tolik kódů, kolik je jednotlivých druhů tvarovek (základní, rohová, překladová a věncová).

Bližší informace o získání dotací a podání žádostí naleznete na stránkách 
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM


Seznam našich registrovaných výrobků a technologií pro 3.výzvu na rodinné a bytové domy pro oblasti podpory A a C.4 ZDE >>


TOB + S  (Tvárnice Obvodová Betonová + Styroporová vložka-bílá)

SVT 5213 ... Základní tvárnice TOB + S Z400
SVT 5412 ... Rohová tvárnice TOB + S R400
SVT 5414 ... ekladová tvárnice TOB + S PŘ400
SVT 5416 ... Věncová  tvárnice TOB + S V400


 
TOL + S  (Tvárnice Obvodová Liaporbetonová + Styroporová vložka-bílá)
 
SVT 4705 ... Základní tvárnice TOL + S Z400
SVT 5417 ... Rohová tvárnice TOL + S R400
SVT 5418 ... ekladová tvárnice TOL + S PŘ400
SVT 5420 ... Věncová tvárnice TOL + S V400

 
TOL + N  (Tvárnice Obvodová Liaporbetonová + Neoporová vložka-šedá)

SVT 5214 ... Základní tvárnice TOL + N Z400
SVT 5421 ... Rohová tvárnice TOL + N R400
SVT 5422 ... ekladová tvárnice TOL + N PŘ400
SVT 5423 ... Věncová tvárnice TOL + N V400
  


BS AUTOSERVIS PŘEDSLAV

BS AUTOSERVIS PŘEDSLAV BS AUTOSERVIS
funguje od roku 1993 a má dlouhodobé zkušenosti s opravami osobních i nákladních automobilů.
Rádi Vás přivítáme a budeme se Vám pečlivě věnovat.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 • Výměna žárovek, světel, tlumičů, výfuků, chladičů, brzdových destiček a kotoučů
 • Rozvody a vodní pumpy
 • Svařování plastů
 • Oprava startérů a alternátorů
 • Kontrola a doplnění provozních kapalin
 • Přezouvání pneu a vyvažování
 • Příprava na STK
 • Opravy motorů
 • Preventivní prohlídky
 • Diagnostika osobních a nákladních aut

KONTAKTY
BETONOVÉ STAVBY - GROUP, s.r.o.
Předslav 99 
Klatovy 339 01 
IČO 64 83 41 31 
DIČ CZ 64 83 41 31 

tel.: +420 376 360 131
tel.: +420 702 200 472 
e-mail: info@bsautoservis.cz
webové stránky: www.bsautoservis.cz

TECHNICKÝ KATALOG LIVETHERM

TECHNICKÝ KATALOG LIVETHERM Pro všechny zájemce a odbornou veřejnost jsme připravili více než 300 stran ucelených technických informací o našich výrobcích a stavebních systémech.  

TECHNICKÝ KATALOG OBSAHUJE:

1. Přehledy výrobků a certifikátů
2. Výrobky (technické vlastnosti)
3. Konstrukční řešení (základní a prováděcí detaily, montážní postupy)
4. Statika (řešení staveb, zatížení, návrh konstrukcí)
5. Stavební fyzika (tepelná technika)


On-line verze TK je k dispozici zdarma (po registraci).

Pro ty, kteří preferují papírovou podobu podkladů, je připraven tištěný TK v podobě šanonu.
Toto provedení je zvoleno záměrně, pro následné doplňování informací a jejich aktualizaci.

Pozn.: O vydání změn a aktualizací budou informováni pouze registrovaní uživatelé TK.

Odkazy:
ON-LINE KATALOG TK LIVETHERM
CAD DETAILY PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI
OBJEDNÁNÍ TIŠTĚNÉ VERZE TK

Věříme, že vám TK usnadní práci při navrhování staveb z našich výrobků.
Budeme rádi, pokud nám sdělíte vaše připomínky pro doplnění katalogu. 
Těšíme se na případné konzultace a vaše dotazy. 

CELOPLOŠNÉ MALTOVÁNÍ ZDIVA

CELOPLOŠNÉ MALTOVÁNÍ ZDIVA Pro rok 2016 jsme připravili změnu ve zdění tepelně izolačního zdiva LIVETHERM.

VIDEA ZDĚNÍ 2016

VIDEA ZDĚNÍ 2016 V souvislosti s konstrukční změnou tvárnic (tvaru polystyrenové vložky pro celoplošné maltování a tvarem hrany tvárnic pro jednotný rastr spár) v roce 2016 jsme natočili nová videa zpracování a použití zdiva LIVETHERM.
Ta doplňují nově vydaný montážní postup zdění. Z původních videí zdění zůstává platné vyrovnání základové desky a založení první řady tvárnic.
Videa rovněž obsahují postup pro pohledové provedení zdiva.

Nová videa naleznete v našem video archivu, nebo na našem youtube kanálu.

NÁVOD ZDĚNÍ 2016

NÁVOD ZDĚNÍ 2016 Po úpravě tvárnic uvádáme aktualizovaný návod na standardní i pohledové zdění tvárnic LIVETHERM.

CENÍK VÝROBKŮ 2017

CENÍK VÝROBKŮ 2017 KE STAŽENÍ Aktuální ceník výrobků a služeb 

 

PROGRAM VÝSTAVBY DOMŮ

PROGRAM VÝSTAVBY DOMŮ Pro zájemce o výstavbu rodinných domů jsme připravili řešení v podobě programu ÚSPORNÉ DOMY PRO KAŽDÉHO.
Na základě spolupráce s partnery programu a certifikovanými stavebními firmami, je stavba úsporného domu jasnější a jednodušší než kdykoli před tím. 

Více informací na webu USPORNEDOMY.EU

 

NOVÝ WEB

NOVÝ WEB Vážení návštěvníci našich stránek,
v rámci spuštění nové webové prezentace jsme pro vás připravili stručný popis a přehled co zde naleznete a proč. Věříme, že se v novém uspořádání budete lépe orientovat a uvedené informace snáze využijete třeba pro vaši práci, nebo se dozvíte něco nového ze sortimentu našich výrobků. Manuál webu ZDE.

Krásné počasí a úspěšný vstup do stavební sezóny 2014
vám přeje tvůrčí kolektiv BSG.


Netradiční využití stropů BSK

Netradiční využití stropů BSK Atelier K2 použil na realizaci pohledového stropu naše stropní nosníky a betonové tvarovky .......více zde.

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE EMAILU SEZNAM.CZ

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE EMAILU SEZNAM.CZ Nová funkce v e-mailu na Seznam.cz  vs. naše informační emaily.

Koncem minulého týdne spustil Seznam.cz novou funkci ve schránkách svých uživatelů. Jedná se o složku s názvem "Hromadné", do které se automaticky třídí všechny newslettery a hromadné zprávy.

Jaké to může mít následky?
Námi zasílané informační zprávy všem uživatelům schránek na seznamu se nebudou zobrazovat v hlavní složce doručených zpráv. Naleznete je právě v oddělené složce "Hromadné". Pokud do této složky budete pravidelně nahlížet, jistě vám neuniknou žádné informace ze světa betonových výrobků. 
Tato změna se netýká jen námi posílaných emailů, ale teké upozornění z inzertních serverů (pokud máte podané vlastní inzeráty), oznámení ze sociálních sítí a všech emailů k jejichž odběru jste se sami přihlásili.
Ze složky Hromadné se vám email nestáhne do poštovního klienta na svém PC (pokud máte nastaveno) a po 90 dnech jsou emaily automaticky smazány !!!

Proč to Seznam udělal?
Ze strany Seznamu se jedná o snahu eliminovat spam a zvýšit přehlednost schránky uživatelům. Ani mi nepodporujeme spam, toto řešení má však neblahý dopad na celý svět e-mail marketingu. Týká se všech živnostníků, internetových obchodů, firem, všech kteří posílají vzdělávací programy.

Dá se s tím něco dělat?
Ano i ne. Tvůrce námi používaného systému komunikuje se Seznamem.cz a chování padání do složky Hromadné testuje. Jakmile přijdou na způsob, jak tuto funkci nahradit, vylepšit či obejít, dozvíte se to jako první.

Zatím můžete použít alespoň toto: Funkce třídění pošty do složky Hromadné se dá vypnout!
V nastavení každého účtu na Seznam.cz se dá defaultně zaškrtnuté políčko "třídit Hromadnou poštu" jednoduše odškrtnout.
Nastavení - čtení zpráv - hromadné zprávy - doručování hromadných zpráv do složky Hromadné.
Po odškrtnutí políčka složka Hromadné zmizí a vše bude jako před tím.

Věříme, že tento krok vám neztíží přístup k našim informacím a novinkám.

PLEWA MADE IN POLAND?

PLEWA MADE IN POLAND? Znáte pravý původ keramických komínů značky PLEWA ?
Pokud si myslíte, že pocházejí z Polska, jste na omylu.

PRODEJ BETONOVÝCH SMĚSÍ

PRODEJ BETONOVÝCH SMĚSÍ Zahájení prodeje betonových směsí z výrobního závodu Předslav.
Druhy betonů a ceny dopravy včetně čerpání naleznete v jednotlivých cenících ZDE.

Více informací a kontakt na obsluhu betonárny.


ZELENÁ ÚSPORÁM - spuštěna

ZELENÁ ÚSPORÁM - spuštěna Od 1.4.2015 je spuštěna další fáze programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM pro rodinné i bytové domy.
Pro žadatele došlo ke změnám, které by měli mít za následek snažší získání dotací.
Více informací naleznete na www.novazelenausporam.cz.

Seznam našich registrovaných výrobků ZDE >>


KATALOG - RODINNÉ DOMY

KATALOG - RODINNÉ DOMY Připravili jsme pro vás nové vydání katalogu rodinných domů - ÚSPORNÉ DOMY PRO KAŽDÉHO.

Katalog je doplněný a rozšířený o nejoblíbenější projekty domů.
Rovněž v něm naleznete popis souvisejících služeb.

ON-LINE KATALOG - RD
Přehled všech  ON-LINE KATALOGŮ

V případě zájmu o zaslání tištěného katalogu vypište prosím zasílací formulář. Děkujeme

NOVÝ KATALOG KOMÍNŮ

NOVÝ KATALOG KOMÍNŮ Připravili jsme nové vydání katalogu komínových systémů a souvisejících služeb.

Katalog obsahuje všechny vyráběné a dodávané typy komínů obou značek BLK a PLEWA. Nyní máte k dispozici přehled systémů s keramickou, nerezovou i plastovou výstrojí v jednom prospektu.
Součástí katalogu je i přiblížení poskytovaných služeb - revize, kontroly a výstavba komínů.

ON-LINE KATALOG - KOMÍNY
DALŠÍ ON-LINE KATALOGY

Pro stanovení cen komínových sestav využijte komínové kalkulačky, nebo se obraťte na naše obchodní zástupce.
Technické parametry (rozměry a vlastnosti jednotlivých částí komínů) naleznete v připravovaných technických listech, nebo v technickém katalogu. 

NOVÝ KATALOG STROPŮ

NOVÝ KATALOG STROPŮ Nový on-line katalog stropních konstrukcí. Přehled a možnosti použití. 

ZAMÍTUTNÍ

! Trestná činnost Ing. J. Z. !

EXEKUCE

Top