INVESTOR / STAVEBNIK
Menu

vše o livethermu - Videa použití výrobků

Videa použití výrobků


V níže uvedených rozbalovacích záložkách naleznete videa jednotlivých stavebních úkonů.
Pro zvětšení videa klikněte na ikonu většího zobrazení v pravém dolním rohu.
Přehrávání probíhá ve standardním režimu youtube.com.

Příprava pro založení zdiva

Vyrovnání základové desky zakládací maltou
- rozměření základové desky (délkové i výškové)
- nastavení nivelační zakládací soupravy
- namíchání zakládací malty
- nanesení malty a její urovnání v nastavené výšce soupravy v celém obvodu
založení první řady tvárnic
- vyrovnání malty po odstranění zakládací soupravy
- po vytvrzení malty řádně očistit

 

Založení první řady tvárnic

Založení tepelně izolačního zdiva TOL 400Založení nosného zdiva pro obklad soklové části


- nanesení lepidla zubovou stěrkou na očištěnou plochu
zakládací malty
- založení rohové tvárnice a srovnání pomocí vodováhy
- následná pokládka základních izolačních tvárnic na předem
připravené lože tenkovrstvé malty (lepidlo je nanášeno
v podélném směru)
- dělení tvárnice pro dozdění v modulu 100 mm

- nanesení lepidla
- usazení nosných tvárnic (zdění je provedeno bez přesahu přes
základovou desku pro napojení tepelné izolace)
- usazení zaříznuté tvárnice
- aplikace penetračního nátěru na hydroizolaci základové desky
a nosné tvárnice
- navaření hydroizilačních pásů
- provedení zateplení nosných tvárnic (soklové části)
- další řada z tepelně izolačních tvárnic je zděna s přesahem
pro napojení tepelné izolace.


 

Zdění z tvárnic LIVETHERM 2016 + pohledové provedení

ZDĚNÍ 2016
Zjednodušení a změny při výstavbě z tvárnic Livetherm po konstrukční úpravě
v roce 2016. Popis viz. titulky videa.
POHLEDOVÉ PROVEDENÍ ZDIVA 2016
Doplnění postupu zdění 2016 pro pohledové provedení. Popis viz. titulky videa.
Provedení zdění obvodových tvárnic
Předcházející způsob montáže zdiva. Popis viz. titulky videa v horní části. 

 

Osazení prefabrikovaného překladu- usazení vnějšího překladu s integrovanou tepelnou izolací na maltové lože (nikoli lepidlo)
- doplnění nosných překladů podlě tloušťky obvodového zdiva
- spojení překladů vázacím drátem k sobě


 

Montáž skládané stropní konstrukce LIVETHERM - STROP

 
- rozmístění stropních strámců dle kladečského plánu a založení krajními vložkami
- montážní podepření pomocí stojek a hranolů s předepsaným předepnutím (nadvýšením) trámců
- pokládka zbývajících stropních vložek a destiček v celé ploše stropu
- vložení polystyrenových ucpávek vždy do krajní vložky (proti zatečení betonové směsi)
- provedení zálivky betonovou směsí (rozhrnutí, hloubkové zvibrování, srovnání a finální vyrovnání vibrační latí)

 

Top