INVESTOR / STAVEBNIK
Menu

vše o livethermu - Vlastnosti

Ekologický stavební materiál

Základním materiálem použitým pro výrobu zdících prvků LIVETHERM je mezerovitý beton popř. liaporbeton.
Pro jeho výrobu je použito výhradně pálených (liapor) a nepálených materiálů - tj. křemičitého písku, kamenné drtě (alt. liaporu), cementu a vody.
Jedná se tedy o ekologicky nezávadné stavební materiály pro skutečně zdravé bydlení.
Podle patentem chráněného postupu se k této směsi přikládá ve vibrolisovacím zařízení vložka z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu (styroporu alt. neoporu) a tím vzniká základní konstrukční sendvičový prvek. Takto vytvořený výrobek není nutné dále upravovat vytvrzováním párou ani vypalováním v peci při vysokých teplotách.
Díky tomuto výrobnímu postupu je výroba zdících prvků LIVETHERM energeticky nenáročná a šetrná k životnímu prostředí. Při výrobě nevzniká žádný druhotný odpad ani škodliviny poškozující vzduch. Zdící prvky LIVETHERM se vyrábějí dle ČSN EN 771-3.
Beton jako takový je staletími prověřený stavební materiál, který je odolný proti mechanickému i klimatickému poškození. V kombinaci s vloženou masivní tepelnou izolací získáme unikátní zdící prvek LIVETHERM, určený pro výstavbu nízkoenergetických domů, bez další izolace na fasádě.

 

Možnosti použití

Zdící prvky LIVETHERM jsou betonové alt. liaporbetonové sendvičové tvárnice určené pro jednovrstvé obvodového nosné i výplňové zdivo nízkoenergetických domů tloušťky 400 mm, určené pro stavby s požadavkem na vysoký odpor a tepelnou akumulaci stěny při zachování malé tloušťky obvodového zdiva zajišťující maximální využití obestavěného prostoru.

Zdivo ze zdících prvků LIVETHERM je možné použít pro rodinné domy, vily, bytové domy i pro stavby průmyslové (výrobní haly, provozovny, zateplené sklady a garáže, autoservisy, čerpací stanice, prodejny) popř. pro stavby občanské vybavenosti (školy, tělocvičny, hotely, vodojemy, čistírny odpadních vod atd.) s omezením do max. 4 - 6 podlaží (viz statické řešení a statický výpočet).

 

Hospodárnost systému LIVETHERM

Při vývoji zdících prvků LIVETHERM byl kladen největší důraz na vylepšení tepelně izolačních vlastností a na zajištění výroby dokonale přesných výrobků, zajišťující možnost zdění tvárnic na maltu pro tenké spáry (lepidlo). Spojením liaporbetonu s polystyrénovou izolací vznikl dokonalý sendvičový blok, který je oproti klasickým zdícím materiálům lehčí, je dobře opracovatelný (možnost řešení i členitých půdorysů bez tepelných mostů) a výrazně překračuje požadované hodnoty tepelného odporu pro běžnou bytovou výstavbu.

 

LIVETHERM vs. tepelné mosty

Systémové zdivo se svými tvarovkami je navrženo tak, aby při dodržení postupu výstavby byl objekt rovnoměrně tepelně izolován. Při řádném kladení tvárnic na sraz izolačních vložek je zajištěna celistvost tepelné izolace, která je průběžná po vnější straně obvodového zdiva. Doplňkové tvarovky /věncové, rohové a překladové/ vyřeší detaily problematických míst, kde dochází nejčastěji ke vzniku tepelných mostů. Ty mají v praxi za následek nejen energetické zvýšení náročnosti domu, ale především změny povrchových teplot v interiéru.
Díky poklesu povrchové teploty v zimním období dochází ke kondenzacím a zhoršení hygieny prostředí vlivem růstu plísní.
Výhoda izolantu na vnější straně zdiva LIVETHERM spočívá i při rozvodu vnitřních instalací, kdy nedochází k oslabení izolačních schopností jako je tomu například u zdiva, které izoluje v celé své tloušťce.
Rovněž místa osazení okenních a dveřních rámů, napojení střešní izolace a soklové části domu jsou systémově vyřešeny.

 

Když nestačí integrovaný izolant

Tepelně izolační vlastnosti sendvičového zdiva jsou závislé na síle integrované izolační vložky a typu izolačního materiálu. V případě ještě vyššího požadavku tepelné izolace obvodového zdiva je možné řešit zateplení nosných betonových či liaporových tvárnic kontaktním zateplením v požadované tloušťce při ponechání všech výhod betonového zdiva.

 

Výborná akumulace betonového zdiva

Prvky LIVETHERM jsou ideální pro stavby nízkoenergetických domů, které výrazně šetří náklady na jejich následný provoz (vytápění). Dům z tvárnic LIVETHERM je tepelně úsporný, masivní, s výraznou akumulační schopností vnitřní nosné části tvárnice.

 

Stavba i zateplení v jednom

Provedením sendvičové konstrukce jedním pracovním cyklem rovněž odpadá případné řešení dodatečného zateplení. V zimním období jsou uvnitř stavby příznivější teplotní podmínky pro dokončovací práce i při požadavku na minimální teploty pro aplikace podlah a omítek. Vnější betonová skořepina zajistí ochranu izolační vložky proti povětrnostním vlivům i proti mechanickému poškození. S konečným vzhledem domu, tedy vnějšími omítkami není třeba spěchat.

 

Pohledové zdivo, omítky a obklady

Díky dokonalé rovinnosti hotových povrchů (zdivo je možné použít i jako režné) používáme jednovrstvé omítky, při požadavku na omítky dvouvrstvé lze užít minimální tloušťky jednotlivých vrstev. Rovněž spotřeba malty pro tenké spáry je minimální, díky toleranci zdících prvků v ložné spáře ± 1,50 mm.
Nenasákavost, přesnost a samonosná vnější skořepina umožňují realizaci omítek bez penetrace zdiva v menší vrstvě = finanční úspora. Také dřevěné vnější obložení a fasádní svítidla je možné kotvit pouze do ochranné skořepiny.

 
Top